Açık parfümlerdeki çok büyük tehlike!

Ucuz diye tercih edilen açık parfümler ka­lı­cı ra­hat­sız­lık­la­ra yol aça­bi­lir. Aman kabusunuz olmasın!

A- A+

Açık parfümlerdeki çok büyük tehlike!
<div>Der­ma­to­log Dr. Şen­nur Muh­tar Tüz, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ona­yı bu­lun­ma­yan pi­ya­sa­da­ki açık par­füm­le­rin bi­rin­ci de­re­ce ya­nık ve aler­jik re­ak­si­yon­la­ra yol aç­tı­ğı­nı söy­le­di.</div><div><br></div><div>Bu par­füm­le­rin ne­re­de ve han­gi şart­lar­da üre­til­di­ği­nin bi­lin­me­di­ği­ni kay­de­den Dr. Şen­nur Muh­tar Tüz, açık par­füm­le­rin sağ­lık açı­sın­dan risk oluş­tur­du­ğu­nu be­lirt­ti. Par­füm­le­rin ucuz ol­ma­sı ne­de­niy­le ter­cih edil­di­ği­ne vur­gu ya­pan Dr. Tüz, “A­çık sa­tı­lan par­füm ke­sin­lik­le kul­la­nıl­ma­ma­lı, ka­lı­cı ra­hat­sız­lık­la­ra yol aça­bi­li­r” de­di.</div><div><br></div><div><b>Çok faz­la yan et­ki­si var</b></div><div><br></div><div>Bu ürün­le­rin cil­de te­mas et­me­si ha­lin­de kı­sa ve uzun va­de­de bir­çok yan et­ki­si­nin or­ta­ya çı­ka­ca­ğı­nı ak­ta­ran Dr. Tüz, “Cil­de te­mas et­me­me­si ge­re­ki­yor. Kı­sa va­de­de bi­rin­ci de­re­ce ya­nık, kı­za­rık­lık, yan­ma, şiş­lik, ka­şın­tı gi­bi yan et­ki­le­ri olu­şu­yor. Uzun va­dede ise cilt­te kah­ve­ren­gi le­ke­len­me­le­re yol açı­yor. Cil­de gü­neş ışın­la­rı­nın da te­masıy­la bu le­ke­len­me­le­rin te­da­vi­si da­ha da güç­le­şi­yo­r” de­di.</div>Açık parfümlerdeki çok büyük tehlike! Kaynak: saman
Benzer haberler

Gazete Manşetleri
Videolar
Puan Durumu
#TakımOP
1. Fenerbahçe 34 74
2. Galatasaray 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 33 53
5. Trabzonspor 33 50
6. Kasımpaşa 33 48
7. Karabükspor 33 47
8. Bursaspor 34 46
9. Gençlerbirliği 34 45
10. Akhisar Bld. 33 44
11. Torku Konyaspor 34 42
12. Çaykur Rizespor 34 42
13. Eskişehirspor 34 42
14. Kayseri Erciyesspor 34 37
15. Gaziantepspor 34 37
16. Elazığspor 34 34
17. MP Antalyaspor 33 31
18. Kayserispor 34 29