Açık parfümlerdeki çok büyük tehlike!

Ucuz diye tercih edilen açık parfümler ka­lı­cı ra­hat­sız­lık­la­ra yol aça­bi­lir. Aman kabusunuz olmasın!

A- A+

Açık parfümlerdeki çok büyük tehlike!

Der­ma­to­log Dr. Şen­nur Muh­tar Tüz, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ona­yı bu­lun­ma­yan pi­ya­sa­da­ki açık par­füm­le­rin bi­rin­ci de­re­ce ya­nık ve aler­jik re­ak­si­yon­la­ra yol aç­tı­ğı­nı söy­le­di.

Bu par­füm­le­rin ne­re­de ve han­gi şart­lar­da üre­til­di­ği­nin bi­lin­me­di­ği­ni kay­de­den Dr. Şen­nur Muh­tar Tüz, açık par­füm­le­rin sağ­lık açı­sın­dan risk oluş­tur­du­ğu­nu be­lirt­ti. Par­füm­le­rin ucuz ol­ma­sı ne­de­niy­le ter­cih edil­di­ği­ne vur­gu ya­pan Dr. Tüz, “A­çık sa­tı­lan par­füm ke­sin­lik­le kul­la­nıl­ma­ma­lı, ka­lı­cı ra­hat­sız­lık­la­ra yol aça­bi­li­r” de­di.

Çok faz­la yan et­ki­si var

Bu ürün­le­rin cil­de te­mas et­me­si ha­lin­de kı­sa ve uzun va­de­de bir­çok yan et­ki­si­nin or­ta­ya çı­ka­ca­ğı­nı ak­ta­ran Dr. Tüz, “Cil­de te­mas et­me­me­si ge­re­ki­yor. Kı­sa va­de­de bi­rin­ci de­re­ce ya­nık, kı­za­rık­lık, yan­ma, şiş­lik, ka­şın­tı gi­bi yan et­ki­le­ri olu­şu­yor. Uzun va­dede ise cilt­te kah­ve­ren­gi le­ke­len­me­le­re yol açı­yor. Cil­de gü­neş ışın­la­rı­nın da te­masıy­la bu le­ke­len­me­le­rin te­da­vi­si da­ha da güç­le­şi­yo­r” de­di.

Kaynak: İnternet Yayını

Benzer haberler

Gazete Manşetleri
Videolar
Puan Durumu
#TakımOP
1. Fenerbahçe 30 67
2. Beşiktaş 30 55
3. Galatasaray 30 53
4. Trabzonspor 30 46
5. Kasımpaşa 30 44
6. Sivasspor 29 43
7. Karabükspor 29 42
8. Gençlerbirliği 30 41
9. Akhisar Bld. 30 41
10. Bursaspor 30 41
11. Eskişehirspor 29 39
12. Çaykur Rizespor 30 36
13. Gaziantepspor 30 36
14. Torku Konyaspor 30 34
15. Elazığspor 30 31
16. Kayseri Erciyesspor 30 30
17. MP Antalyaspor 29 28
18. Kayserispor 30 26